Presentasjonsfilm om NordicWay2 og utviklingen av Geofence teknologi