KONGO

NO SUBTITLES

ENGLISH SUBTITLES

The movie productioin company is Norwegian. hence the following project description is in Norwegian, but if you are curious there is always google translate.

Michel Bafonoko: Den glemte helten fra andre verdenskrig.


Da Tyskland invaderte Belgia i Mai 1940 ble kolonien Kongo kastet inn i andre verdenskrig. Det var ekstremt viktig for de allierte styrkene å beskytte Kongo da området er rikt på naturressurser - deriblant Uranium, som ble brukt i utviklingen av atombomben. Kolonimaktene styrte området med jerngrep, men samtidig kjempet Kongolesere for de allierte. Fremst av disse var generalen Michel Bafonoko, bestefar av mannen med samme navn, som i dag bor i Klæbu utenfor Trondheim.

Historien til general Bafonoko og hans soldater er som visket ut av historiebøkene og kun tilfeldigheter har gjort Michel oppmerksom på hans slekts historie. Det vi vet er at Bafonoko hadde nok tillit til å få lede de kongolesiske styrkene i krig, at han overvant tyskerne, ble den første Kongoleser som ble hedret med sitt portrett på en Kongolesisk seddel, og ble stilt for riksrett etter krigen. Vi har alle hørt om Roosevelt, Churchill, Rommel og Patton. Hvorfor er da General Bafonokos bragder ukjent for vår generasjon?

* Merk: Ettersom forfatteren (vår hovedperson) og bokens hovedperson har samme navn omtaler vi forfatteren som Michel og bokens hovedperson, generalen i Kongo, som Bafonoko.


I filmen følger vi Michel som forsøker å grave frem familiens og landets historie. Jakten på Bafonokos historie er en utfordrende skattejakt og en reise i Kongos historie. Arbeidet med boken, inkludert en hel del av research, foregår hovedsaklig i Trondheim. I tillegg har Michel behov for å reise til Belgia, New York, og Kongo, for å lete i arkiv og snakke med eksperter og førstehånds vitner. I denne sammenheng vil Michel ta en slags regissør-rolle foran kamera, mens vår filmregissør fungerer som en skygge-regissør.

Reiseplanen kan selvsagt bli endret etterhvert som nye moment dukker opp. Vi skal ikke legge skjul på at Bafonoko har en komplisert historie og at vi allerede vet mer enn vi gir slipp på her. Dette blir en berg og dalbane hvor ingen ting er enkelt; ingen ting er svart eller hvitt.

kk1

HVORFOR ØNSKER JEG Å GJØRE DENNE FILMEN (REGINOTAT)

Kongolesere må dokumentere Kongos historie.

Siden den vestlige verdens inntog i Kongo er områdets historie organisert og gjenfortalt utfra et vestlig perspektiv. Dette har hatt stor påvirkning på området. Selv i dag refereres det gjerne til stammer, stammers området, og konflikter mellom stammer. Denne stammeinndeling er egentlig et resultat av Belgiernes forsøk på å kartlegge Kongo på begynnelsen av 1900-tallet. Før kolonimakten kom med sitt makthierarki og skatteinnkreving levde mennesker på tvers av disse stamme-identifikatorene. Dette er bare et eksempel på hvorfor det er så utrolig viktig at Kongoleserne får fortelle sin egen historie.

Både jeg som filmskaper, og Michel som forfatter, håper at vi med dette prosjektet vil inspirere Kongolesere i Afrika og resten av verden til å grave dypere i sin egen historie, og dokumentere flere historier før de blir tatt av tidens nådeløse tannhjul.FORM OG STIL

Vi skal følge Michel i hans jakt. Det kommer til å være en viss interaksjon mellom regissør/fotograf og Michel mens vi er på farten. Michel må gjennom en hel del research så når filmen går inn i produksjonsfasen vil det bli en del reise. Det er mange byer, arkiv og mennesker som Michel må oppsøke. Men i den tidlige utviklingsfasen vil vi begrense reisingen så langt vi kan. Vi gjør det vi kan i Trondheim, og tar det derfra.

Når vi møter eksperter vil vi sette opp de i klassisk intervju-setting, men vi håper også å finne noen naturlige settinger hvor de og Michel kan samtale.

Filmen vil trenge pustepauser. En type scener som vi håper kan være en gjenganger her er å skape tankerom; scener hvor Michel kan reflektere over det nye han har lært, gjerne med Michels stemme som voice-over satt over andre bilder som kanskje har mer fokus på stemning/sinnsstemning.

Animasjonssekvenser kan være et effektivt virkemiddel. Det kommer til å bli nødvendig med noe grafiske forklaringer. Til slutt må vi selvsagt nevne bruken av arkivfoto og arkivfilm. Det finnes ikke et veldig stort arkiv av relevant materiale, men kartleggingen av dette vil være en kontinuerlig prosess.

Eksempel på scener:
- Michel skriver, Michel har skrivesperre/står fast i research (hjemme i Norge men ikke ved skrivepulten. Kanskje med familien. Kanskje ute i naturen.
- Michel besøker statsarkiv i Belgia
- Michel reiser til Kongo. Oppsøker eldre som opplevde Bafonoko, og området han levde i.AKTØRENE / CASTING

Michel er filmens hovedkarakter. Han er født i Kongo men oppvokst i Norge. Han snakker norsk, engelsk og fransk.

Filmen er Kongoleserens jakt på sin personlig historie. Hvem er han. Hvor kommer han fra?
Jeg tror mange av oss nordmenn, som har vokst opp og levd hele vårt liv i Norge, har vanskelig for å forstå hvor viktig dette med å kjenne slektas bakgrunn og historie er for de som har utvandret til et annet land, og det er ingen tvil om at dette vil være en reise av stor personlig betydning for Michel. Her ligger noe av styrken i filmfortellingen og det er derfor vi har valgt denne vinklingen. Dette betyr at vi ikke bare skal formidle historien om general Bafonoko, men også Michels små og store utfordringer på reisen. Han risikerer jo eksempelvis å bli stilt ovenfor store personlige dilemma som; klarer han å gi en objektiv fremstilling av en gitt handling dersom Bafonoko har gjort noe vi i dag anser som uakseptabelt? Å skrive en historisk korrekt bok er vanskelig. Det er enda vanskeligere når du har en personlig tilknytning til personen du skriver om.

Vi kommer også til å møte et utvalg faglige eksperter gjennom intervjuform (og forhåpentligvis også andre former) og vi håper selvsagt Michel vil finne frem til gode førstehåndsvitner fra Bafonokos tid i Kongo. Dette ligger dog frem i tid og er ikke en del av denne utviklingsperioden. 

kk2

PROBLEMSTILLING (PRODUSENTNOTAT)

I denne første utviklingsfasen har vi som mål å dokumentere begynnelsen på prosjektet, etablere Michel som en karakter foran kamera, og utvikle prosjektet med tanke på videre søknader/produksjon/innsalg.

Hva skjer om boken aldri blir ferdig skrevet?  Da sitter vi fortsatt igjen med en god film. FIlmen er ikke avhengig av at bokprosjektet fullføres, men slik den er tenkt nå er den avhengig av at bokprosjektet kommer gjennom research, det er da noe av bakgrunnen for at det er greit å utvikle filmprosjektet i flere faser.

Belgias forhold til Kongo er et betent tema i Belgia

1. Research
Michel står selv for research som en del av hans prosess men vi må også gjøre noe uavhengig research for vår egen del. VI har blant annet også behov for å kartlegge tilgangen på film og foto arkiv.

2. Manusutvikling
Det vil utvikles et forenklet manus / utvidet synopsis.

3. Opptak
Vi fortsetter opptakene med Michel, blir med på én research tur hvor vi samtidig sikter på å gjøre 1-2 intervju med relevante eksperter. Det kan være en historiker, en som jobber i arkivet, eller andre som dukker opp i løpet av prosessen. Intervjuene gjøre med tanke på bruk i den ferdig filmen men de vil også bidra til å bygge en bedre pilot.

4. Utvikle nye søknader
Det vil søkes ytterligere midler, også hos andre finansieringskilder.
For å utvikle produksjonssøknaden kreves det at man setter en del rammer og mål for prosjektet. Dette omfatter blant annet manus, tydelig visuell stil, dramaturgi og klarhet i hvem som skal intervjues.

5. Distribusjon og visningsplan
Det er for tidlig å gå i diskuson med potensielle distributører eller visningskanaler, men vi vil kartlegge mulighetene.

Noen opplagte kandidater er fransk TV5, NRK, filmfestivaler, lokal kinovisning, festivaler og organisasjoner med tilknytning til Kongo/Afrika. Nevner forøvrig at regissøren har laget dokumentarfilm vist på Fransk TV5 tidligere.

6. Interessenter og samarbeidspartnere
Produsent vil i løpet av utviklingsfasen kartlegge samarbeidsmuligheter og potensielle partnere for prosjektet.

OM BUDSJETT

Vi jobber med et relativt lite utviklingsbudsjett i denne første perioden. Det finnes rom for en kort tur til utlandet, noe vi har sett det nødvendig å inkludere etter samtaler med Michel, som har behov for å besøke riksarkivet i Belgia. Målet vårt er å lage et fengende prosjekt med en engasjerende pilot og vi mener at denne turen kan gi oss krydderet piloten trenger for å fenge nysgjerrigheten i et hav av innhold.

Jeg bør nevne at budsjettet er forbehold filmproduksjonen, og dekker ikke Michels utgifter, ettersom de er en del av hans bokprosjekt.MÅLGRUPPE

Dette er i all hovedsak en TV-dokumentar som også sikter på å fange interessen hos festivaler.

Michel bor i Norge og snakker norsk, men vi har tatt det valget at han i all hovedsak prater engelsk når vi filmer. Kommunikasjonen mellom regissør og Michel foregår også på engelsk i denne settingen. Årsaken til det er enkelt og greit at vi mener denne filmen er av interesse for et internasjonalt publikum. Det vil dessuten også bli en del kommunikasjon på fransk, ettersom det er utbredt i Kongo. Med andre ord er dette en film som naturlig vil søke publikum i både engelsk- og fransk-talende områder, og det gir jo et meget stort nedslagsfelt.

Streamingtjenester som Netflix, Prime, etc er i ferd med å møte strengere krav til lokalt innhold og det setter oss i en god posisjon, ettersom vi kan bidra med å fylle den etterspørselen.
Vi jobber foreløpig med en primær målgruppe som er Kongolesere i Kongo og de som har flyttet til andre land, Belgiere som ønsker å lære om landets kolonihistorie, og de med generell interesse for historie / historisk dokumentar.

kk4

Michel holder opp en seddel med hans bestefar, general Michel Bafonoko avbildet.